fbpx

I. PREVEDERI GENERALE

A. TERMENI ȘI CONDIȚII

Cardul Cadou Terra Salin este emis de către SC SALINA TITAN SRL., o societate înființată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14981/2020, cod unic de înregistrare 43303016, având sediul social în Str. Codrii Neamțului 5-7, bl C, ap 112, et 10, sector 3, București (denumită în continuare „Terra Salin”).
Termenii și condițiile de mai jos se aplică oricărui posesor al unui Card Cadou Terra Salin.
3. Acești termeni și condiții sunt disponibili online la adresa: https://terra-salin.ro/termeni-si-conditii/ O copie a prezentului document poate fi solicitată si la recepția locației noastre din str. Gramont nr 38, parter.
În cazul modificării acestor termeni și condiții, Clientul se consideră informat de la data publicării acestora pe pagina de internet https://terra-salin.ro/
Prezentul document se completează cu termenii și condițiile generale publicate la adresa https://terra-salin.ro/termeni-si-conditii/
Prin achiziționarea sau utilizarea Cardului Cadou Terra Salin, vă exprimați acordul cu privire la respectarea acestor termeni și condiții, inclusiv cu privire la toate prevederile cu care aceștia se completează.

B. CARACTERISTICILE CARDULUI

Cardul Cadou Terra Salin este nominal, acesta putând fi utilizat doar de către cumpărător si familia acestuia, după caz, așa cum este specificat pe el.
Cardul Cadou Terra Salin nu reprezintă un card bancar și nu este atașat unui cont bancar. De asemenea, acesta nu este un card de garanție sau de credit. Sumele de bani existente pe Card nu vor produce dobânzi.
Clienții nu pot returna Cardul și nu pot solicita rambursarea niciunei sume de bani aflate în soldul Cardului.
Suma disponibilă pe Card nu poate fi preschimbată în alte modalități de plată și nu se poate transfera pe alte carduri.
II. DEFINIȚII
În cuprinsul prezentului document, următorii termeni și expresii vor avea următorul înțeles:
Cardul Cadou Terra Salin înseamnă cardul cadou achiziționat online pe website-ul https://terra-salin.ro/ , prin intermediul căruia clienții pot beneficia de una din opțiunile selectate.
Client înseamnă orice persoană fizică sau juridică care a achiziționat, a primit, deține sau folosește Cardul Cadou Terra Salin.
III. ACHIZIȚIONAREA ȘI VALABILITATEA CARDULUI

A. ACHIZIȚIA CARDULUI

Cardul Cadou Terra Salin poate fi achiziționat online de la adresa: https://terra-salin.ro/magazin/. Acesta va fi trimis pe mailurile furnizate de către cumpărător la momentul achiziției, atât beneficiarului, cât și cumpărătorului.

B. ÎNLOCUIREA CARDULUI

În cazul pierderii dovezii de cumpărare, clientul poate face dovada achiziției pe mail la office@terra-salin.ro pentru a beneficia de serviciul ales.

C. DURATA DE VALABILITATE A CARDULUI

Cardul Cadou Terra Salin este activat de la data achiziționării sale și este valabil pentru o perioadă de 3 luni.
De la data expirării, Cardul nu va mai putea fi utilizat sau reactivat, iar Clientul nu va mai putea beneficia de serviciile selectate.
Data expirării Cardului poate fi verificată in mailul primit de confirmare. Acesta este trecuta si pe fata cardului.
La momentul expirării duratei de valabilitate a Cardului, soldul neutilizat aflat pe Card nu va fi rambursat Clientului.
IV. UTILIZAREA CARDULUI

A. RETURUL CONTRAVALORII CARDULUI CADOU

Contravaloarea cardului cadou nu este rambursabilă și nici nu se poate folosi de alte persoane decât cele menționate pe el, cu excepția în care există o contraindicație a beneficiarului pentru haloterapie/ terapie cu sare/ terapie cu aerosoli salin uscați atestată printr-o scrisoare medicală de actualitate (din ultimele 30 de zile).

B. INTERDICȚII DE UTILIZARE A CARDULUI

Cardul nu poate fi utilizat de către alte persoane/ familii, înafară de cele menționate la momentul achiziției.
V. RESPONSABILITATEA
Clientul este singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a Cardului, utilizarea Cardului, precum și pentru neîncredințarea acestuia unor terțe persoane.
Clientul trebuie să se asigure că nu îi permite niciunei persoane să utilizeze Cardul fără acceptul său
Terra Salin nu este responsabilă în caz de pierdere, furt, deteriorare, dezactivare sau folosire neautorizată a Cardului.
VI. RECLAMAȚII
Orice nereguli/reclamații se pot semnala la nr de telefon: 0787.716.588 sau pe adresa de email: salinatitan@gmail.com, office@terra-salin.ro.
Datele de contact ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Telefonul consumatorului:  0219551
VII. SERIVICIUL CLIENȚI
Terra Salin poate fi contactat în legătură cu utilizarea Cardului în intervalul orar: L – V 10:00 – 19:00
La următoarele date de contact:

Str. Gramont nr 38, parter, sector 4, București

E-mail: office@terra-salin.ro

Număr de telefon: 0787.716.588

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Terra Salin nu colectează date cu caracter personale ale clientului în procesul de achiziție a Cardului Cadou Terra Salin.
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Terra Salin prin intermediul www.terra-salin.ro este disponibilă la adresa de internet https://terra-salin.ro/termeni-si-conditii/

Trimite-ne un mesaj
Bună ziua. Selectează cui vrei să trimiți mesaj
De obicei răspundem în cateva minute